رای به سایت کرمانج موزیک در جشنواره وب ایران
4+

رای به سایت کرمانج موزیک در جشنواره وب ایران
از انجا که سایت کرمانج موزیک در مدت ۸ ماه توانست رکورد ها باور نکردنی برای قشر کرمانج بدست اورد
و از انجا که این سایت فعالیت خود را بر این مبنا که بتواند مردم کرمانج و موسیقی کرمانج را دیگر ملت بشناسند اغاز کرد
و از انجا که در این مدت کم توانست میزبانی برای ۸۲ کشور جهان و از تمام استان ها ایران باشد
فعالیت خود ادامه می دهیم تا بتواند بیشتر از این مورد استقبال دیگران قرار گیرم.
و در همین راستا نیز نیازمند یاری سبزتان هستیم تو شما هم سهمی در میزبانی داشته باشید.

در صورتی که شما  فعالیت کرمانج موزیک مثبت ارزیابی مینماید میتوانید از طریق جشنواره وب ایران به این سایت رای مثبت دهید

و در صورتی که فکر میکنید سایت و فعالیت ما برای شما مفید واقع نشده میتوانید رای منفی خود به این سایت بدهید.

لینک برای رای به سایت کرمانج موزیک در جشنواره وب ایران:

http://directory.iranwebfestival.com/website/kormanj-music.ir/?utm_source=kormanj-music.ir&utm_medium=p-left&utm_campaign=iwf-pv

بر هر حال چه رای مثبت و چه رای منفی که به سایت ما بدهید ما از شما سپاس گذاریم