کرمانج موزیک ۲ ساله شد
1+

کرمانج موزیک ۲ ساله شد
در ۷ خرداد ۱۳۹۳ به سمت هدفی حرکت کردم که هیچ تصوری نسبت به مسیر رسیدن به آن نداشتم. قصد داشتم با به اشتراک گذاشتن اهنگ ها که در کوچه و بازار پراکنده شده، نقشی هرچند کوچک در شناسندن موسیقی و فرهنگ کرمانجی به جهانیان را داشته باشم .

اما نه خواننده بودم و نه موسیقی دان ؛ صرفا جوان بودم که به دنبال عشق و باورش حرکت کرده بود و می خواست هرطور شده هدف را محقق کنند. می دانستم باید خود را برای مسیری پر پیچ و خم آماده کنم، اما راستش را بخواهید هرگز برای طوفان های سهمگین آماده نبودم.

هر روز که از عمر کرمانج موزیک می گذشت، چالش ها رنگ و بویی تازه پیدا می کردند. هرچقدر بزرگ تر می شدم، امواج سنگین تری نیز به سمتم می آمد. امواجی که هر کسی را می توانست از کشتی آرزوهایش به پایین پرتاب کند و همه چیز را در هم شکند.

بودند دقایق بسیاری که در آینه به تار موهای سفید شده و چین و چروک های تازه صورت جوانم نگاه می کردم و برای ساعت ها به فکر فرو می رفتم. آیا هدفم ارزش چنین فشارهایی را داشت؟ آیا زندگی را نمی شد در مسیری آسان تر دنبال کرد؟

سؤال های مختلف ذهنمان را درگیر می کرد و از درون همچون زالو به جانم می افتاد. مسیر برایمان سخت تر از همیشه می شد و هدف دور تر …

اما درست در لحظاتی که می خواستیم از کشتی بیرون پریده و این دریا پر تلاطم را ترک کنم، با نوری عجیب مواجه می شدم. نوری گرما بخش که امید را برایم به ارمغان می آورد. نوری که مسیر را نشانم می داد و من را برای رسیدن به هدف، امیدوار تر از هر زمان دیگر می کرد. آری، کاربرانی داشتم که تنها انگیزه من بودند. کاربرانی که هدف را به من یادآوری می کردند و با انرژی های خود امید را برایم به همراه می آوردند.

پس ماندم و ادامه دادم. ماندم و اهنگ گذاشتم. ماندم و دقایق زندگیم را با شما شریک شدم.

اکنون ۲ سال از عمر کرمانج موزیک می گذرد؛ اما این بدان معنا نیست که قرار است فراز و نشیب ها پایان یابد. مسیر همچون گذشته پر پیچ و خم است اما این بار همان جوان دو سال پیش، آبدیده تر شده . این بار همان جوان، می خواهند با سرعتی بیشتر کشتی خود را از پس موج ها حرکت دهد و به لطف نوری که هدایتگر راهش است، با قدرت به سمت هدفش حرکت کند.

ممنون از اینکه ۲ سال از بهترین سال های زندگیم را رقم زدید. دوستون دارم، دوستمان داشته باشید.

باتشکر
میلاد نوروزی مدیر کرمانج موزیک

برچسب ها :