شما می توانید اهنگ کرمانجی که می خواهید در سایت ما قرار گیرید از طریق فرم زیر درخواست کنید

یا شما خواننده هستید  می خواهید اهنگ شما در سایت ما قرار گیرید شما می توانید اهنگ خود را از طریق قسمت درج اهنگ زیر با ما درمیان بگذارید

ادرس ایمیل :info@miladafzar.ir


نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما

نام خواننده اهنگ(الزامی)

نام اهنگ یا بخشی از متن اهنگ

درج اهنگ(در صورت که اهنگ را خودتان دارید)